Hledat

Datová centra

KVALITNÍ DATOVÁ CENTRA,
KTERÁ NEKONKURUJÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Mnohaleté zkušenosti s budováním a provozem datového centra TTC DC1 (Tiskařská) byly kvalitním základem pro návrh na výstavbu TTC DC2 (Sazečská). Naši specialisté, kteří se na realizaci TTC DC2 podíleli, Jsou bezesporu jedni z nejzkušenějších odborníků v oblasti návrhu, výstavby a provozu datových center. Naše Kvalitní služby jsou klíčovým faktorem našeho úspěchu.

V současné době vlastníme a provozujeme dvě datová centra na území hlavního města Prahy. První datové centrum označované jako TTC DC1 v lokalitě Tiskařská je provozováno a rozšiřováno od roku 2001. Druhé datové centrum známé pod zkratkou TTC DC2 v lokalitě Sazečská je v provozu od listopadu 2015. Datové centrum TTC DC2 je největším a nejmodernějším datovým centrem ve střední a východní Evropě. TTC DC2 posouvá standardy komerčních datových center svým vybavením, důkladným zabezpečením a unikátním přístupem k poskytovaným službám. V roce 2016 jsme získali certifikaci TIER III a splnili tak náročné podmínky pro nejvyspělejší světová datová centra.

Jako první a dosud jediný na evropském trhu nabízí TTC TELEPORT provozní prostředí (teplota, vlhkost) podle standardu ASHRAE TC 9.9 – 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, což dává našim zákazníkům dostatečnou flexibilitu v optimalizaci provozních nákladů. Celý koncept našich služeb je zároveň navržen tak, aby vycházel vstříc všem skupinám zákazníků.

V prostorách TTC TELEPORT vzniká přibližně 50 % českého internetového provozu. V datových centrech TTC je monitorován a on-line vyhodnocován více než jeden milion provozních a bezpečnostních signálů za sekundu. Tyto provozní údaje poskytují celkový obraz o stavu technologického vybavení datového centra. Sofistikovaný monitorovací systém je stále vyvíjen tak, aby byl schopen reagovat na požadavky zákazníků, na nové zkušenosti a novinky v provozu datových center.

Vybudovali jsme mezi datovými centry TTC DC1 a TTC DC2 také zálohovanou (redundantní) optickou infrastrukturu, která slouží nejen zákazníkům datového centra TTC, ale je i součástí páteřních optických vedení významných telekomunikačních operátorů působících na lokálním, evropském i světovém trhu.

Zakládáme si na naprosté neutralitě a transparentnosti. Filozofie neutrality zahrnuje také oblast přístupu telekomunikačních operátorů do všech datových center TTC TELEPORT. Každému subjektu, který požádá o zavedení jakéhokoli datového vedení do datového centra TTC TELEPORT, vyhovíme.

Pro kvalitní a bezvýpadkový provoz napájení je každé naše datové centrum napájeno dvěma zcela nezávislými energetickými přípojkami 2 x 10MW (22kV). Přípojky jsou přivedeny ze dvou nezávislých 110kV rozvoden (měníren) Malešice a Měcholupy. Jako jediná datová centra v České republice mají TTC DC1 i TTC DC2 samostatné VN rozpínací stanice a vyhrazené 10MW kabelové vedení. Na všech elektrických přípojkách 22kV není a nebude připojen žádný jiný odběratel. S tímto unikátním modelem připojení elektrické energie je možné se setkat v evropských datových centrech jen výjimečně.

Nákup silové elektrické energie je prováděn na SPOTovém trhu s elektrickou energií. Z pohledu zdrojů elektrické energie je nakupován běžný energetický mix.

 • DATOVÉ CENTRUM TTC DC1

  LOKALITA

  Areál TTC DC1 se nachází na ploše o velikosti cca 2 500 m². Jedná se o dvoupodlažní železobetonovou budovu. Plocha zákaznických prostor tvoří 1 600 m² a nachází se v osmi datových sálech. V budově jsou zároveň situovány kanceláře a sklady. Spuštění v roce 2001.

  VN NAPÁJENÍ

  TTC DC1 je napájeno dvěma nezávislými energetickými přípojkami 2x 10MW v napěťové úrovni 22kV. Záloha je zajištěna celkem čtyřmi dieselagregáty o výkonu 5.4 MVA v konfiguraci N+1.

  NN NAPÁJENÍ

  TTC DC1 disponuje celkem čtyřmi samostatnými energetickými rozvodnami 22kV/400V. Každá z rozvoden má prvky podle doporučení Uptime Institute (konfigurace N+1).

  CHLAZENÍ

  Je navrženo podle standardu Uptime Institute. To znamená, že na straně zdroje chladu v zapojení minimálně N+1 a na straně distribuce chladu v zapojení minimálně N+1. Systém chlazení přímého výparu nebo uzavřený vodní systém.

  BEZPEČNOST

  Bezpečnost je zajišťována systémy EPS (Elektronický požární systém), SHZ (Stabilní hasicí zařízení), CCTV (Kamerový systém) a EKV (Přístupový systém).

 • DATOVÉ CENTRUM TTC DC2

  LOKALITA

  Areál TTC DC2 o rozloze cca 8 000 m² se skládá z dvoupodlažní železobetonové budovy datového centra s přidružené čtyřpodlažní administrativní části. Plocha zákaznických prostor dosahuje 4 000 m². Jedná se o celkem 34 zákaznických sálů s možností přizpůsobení na míru – modifikovat lze veškeré provozní i technické části. Spuštění v roce 2015.

  VN NAPÁJENÍ

  Napájení je zajištěno dvěma nezávislými energetickými přípojkami 2x 10MW na napěťové úrovni 22kV, které mají vlastní rozpínací stanici. Zálohu tvoří celkem devět dieselagregátů o výkonu 14 MVA v konfiguraci N+1 včetně centrálního palivového hospodářství o objemu 60 000 l motorové nafty.

  NN NAPÁJENÍ

  TTC DC2 disponuje devíti samostatnými energetickými rozvodnami. Každá z rozvoden má prvky podle doporučení Uptime Institute (konfigurace minimálně N+1). Zákaznické stojany (racky) mohou být napájeny buď ve standardu TIER III nebo ve standardu TIER IV.

  Všechny podpůrné provozní systémy jsou zálohovány separátními non-IT UPS zdroji (např. chlazení, security, MaR, atd.).

  CHLAZENÍ

  Chlazení je řešeno podle standardu TIER III. To znamená, že na straně zdroje chladu je v zapojení N+1 a na straně distribuce chladu v zapojení min. N+1. Centrálními zdroji chladu jsou 8 + 1 výrobník chladu pro médium voda/glykol v zapojení suchý chladič a chiller. Rozvody chladícího média jsou realizovány zdvojeným potrubím v uzavřeném systému. Všechny komponenty chladicího systému jsou redundantní a napájené ze dvou nezávislých elektrických zdrojů.

  VÝMĚNÍKY TEPLA

  Administrativní část datového centra využívá odpadního tepla ze zákaznických a technologických sálů. Žádná energie tedy nepřijde nazmar.

  BEZPEČNOST

  Zákaznické sály (stěny v kategorii RC3 podle NBÚ – Národní bezpečnostní úřad) nejsou součástí vnější stěny objektu, v sálech jsou umístěny pouze racky a chladicí jednotky. Ostatní technologie, jako například SHZ (Stabilní hasicí zařízení), EPS (Elektronický protipožární systém), Přístupový systém, CCTV (Kamerový systém), EZS (Elektronický zabezpečovací systém), Monitoring, MaR (Měření a Regulace), aj., jsou z důvodu bezpečnosti umístěny mimo dosah zákazníků a návštěvníků datového centra. Bezpečnost zařízení zákazníků je u nás na prvním místě.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů