Hledat

O NÁS

O Nas 17 Let

20 LET NA TRHU,
UMÍME DĚLAT SVOU PRÁCI

TTC TELEPORT působí na trhu již od roku 2001 a je pro své zákazníky synonymem nejvyšší dostupné kvality a prvotřídní podpory. Datová centra TTC jsou vybavena unikátními technologiemi a nejmodernějším zázemím. Díky výstavbě druhého datového centra TTC DC2, které je největším datovým centrem nejen v rámci České republiky, ale i ve střední a východní Evropě, se TTC TELEPORT zařadil mezi největší poskytovatele služeb datových center v Evropě. TTC TELEPORT je na trhu vnímán jako lídr v technologické i vzdělávací oblasti.

Datová centra TTC vynikají nejen špičkovými technologiemi a prvotřídní zákaznickou podporou, ale také promyšlenými bezpečnostními prvky a otevřeným a transparentním obchodním modelem. Charakteristickým rysem je i vysoká profesionalita a velmi vstřícné služby založené na praktických požadavcích zákazníků. Známkou kvality je i otevřený a férový přístup k zákazníkům.

O Nas Menime Svet

MĚNÍME SVĚT DATOVÝCH CENTER
Z PROFESIONALITY DO MISTROVSTVÍ
S TECHNOLOGIÍ K ČLOVĚKU A PŘÍRODĚ

Měníme svět datových center – děláme většinu činností jinak. Zcela otevřený a poctivý obchodní model, kde zákazník platí jen za to, co využívá. Svou službu si zákazník navrhuje sám, my mu ji jen provozujeme. Představujeme nový pohled na kvalitu dodávaných služeb (SLA dohody) a systém transparentního předávání provozních informací (Zákaznický portál). Zákazníci nás kontrolují online nejen ve službě, kterou odebírají, ale i v dalších aspektech provozu datového centra.

Z profesionality do mistrovství. Přesouváme se od profesionála k mistrovi. Mistr umí více než profesionál, a to nám imponuje. Naslouchá člověku, zákazníkovi, dodavatelům, komunitě a svému okolí. Šíří do svého okolí moudrost, klid, rozvahu, pokoru a pohodu. Mistr i ostatní kolem něj jsou v rovnováze a všichni společně konají smysluplnou práci nejen pro cíl, ale i pro cestu, která k cíli vede. Naší cestou je nyní směrování k mistrovství. Budeme potěšeni, když nás v tom podpoříte.

S technologií k člověku a přírodě. Naše profese se bez technologií neobejde. Snažíme se však mezi ty všechny kabely, klimatizace, jističe, čerpadla a jinou techniku přivést člověka a přírodu. Umíme technologii navrhnout, postavit, provozovat a pomalými krůčky i optimalizovat, aby nám lidem a přírodě škodila co nejméně. Technologie nám pomáhá tvořit službu pro zákazníka, ale z pohledu času se mění. S klimatizací si popovídáte jen přes ovládací panel o tom, co chce klimatizace, ale člověk s člověkem si popovídá o čemkoli. Proto je pro nás důležitější člověk a jeho vize a současně vazba mezi člověkem a přírodou. Jelikož příroda a její rovnováha nám dá jen tolik, kolik si my lidé zasloužíme.

O naskolegove

NAŠE HODNOTY

Jsme slušná firma, naší přirozeností je základní slušnost k člověku, k přírodě, k zákazníkovi a dodavateli.

Lidé u nás vykonávají smysluplnou, užitečnou a poctivou práci. Podporujeme všechny své zaměstnance v tom, aby uplatnili svůj přirozený talent.

Zákazníci mají svobodnou volbu se rozhodnout, jak kvalitní produkt si u nás vytvoří a koupí. Nejsou tlačeni a přemlouváni k žádnému unifikovanému řešení, každý zákazník si svůj produkt tvoří společně s námi tak, aby byl produkt ve výsledku užitečný. K tomu jim poskytujeme otevřené a nezmanipulované informace. Naše značka je spojena s principy neutrality – Carrier Neutral. Nikdy a v ničem nekonkurujeme našim zákazníkům.

Spolupracujeme s těmi dodavateli, kteří se společně s námi podílí na vzdělávání trhu a rozvíjení sociálních a ekologických aktivit, které směřují ke snížení ekologické zátěže.

Jsme aktivní v edukativní oblasti v rámci komunity. O naše inovativní postupy v oblasti provozu, technologie, obchodu a ekologického přístupu k práci a životu jsme připraveni se kdykoli podělit.

Trvale se snažíme snížit ekologické zatížení svého počínání. Zvyšujeme efektivitu provozu našich datových center, což vede ke snižování odběru elektrické energie, vody, tepla a dalších komodit. Produkujeme co nejméně odpadu.

Hrajeme na trhu fair-play hru. Své nedostatky a nepřipravenost nezatajujeme a neskrýváme. Neumíme vše dokonale, ale snažíme se to dělat tak, jak aktuálně nejlépe dovedeme. Každý dobře či špatně strávený den je pro nás školou, inspirací a motivuje nás k další a další inovaci všeho, co děláme. Jak píšeme, tak žijeme – jak žijeme, tak píšeme.

Zpětná vazba od lidí, přírody, zákazníků, dodavatelů je pro nás zadostiučiněním v našem snažení.

PROČ HOSTOVAT U TTC TELEPORT

IMG 0657

NEKONKURUJEME SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Carrier Neutral – klíčovou výhodou datových center TTC TELEPORT je nezávislost na operátorech a poskytovatelích telekomunikačních služeb. Svým zákazníkům nekonkurujeme a nabízíme jim zcela nezávislé datové centrum. Obchodní model navíc vychází ze skutečných požadavků a potřeb zákazníků. U nás platíte jen za to, co využíváte tzn. měsíční poplatek za plochu využitou pro vaše zařízení a pohyblivou složku ceny za energie podle skutečné spotřeby.

Špičková podpora klientů – velkou výhodou je kvalifikovaný personál s dlouholetými zkušenostmi z oblasti provozu datových center. Pracujeme pro své zákazníky již více jak 20 let. Kvalitní práci podporujeme normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001.

Vycházíme zákazníkům vstříc. Klíčový je zejména individuální poctivý přístup ke každému zákazníkovi. Zajímáme se o vaše potřeby a společně s vámi vytváříme služby, které jsou pro vás užitečné.

Datová centra TTC jsou postavena na páteřních optických trasách směřujících do celého světa. V datových centrech TTC TELEPORT můžete získat jakékoli telekomunikační služby od všech předních telekomunikačních operátorů.

Jsme nejvýznamnějším českým poskytovatelem kolokačních služeb. V našich datových centrech vzniká přibližně 60 % veškerého českého internetového provozu. Řadíme se k nejmodernějším zařízením tohoto typu v Evropě, proto u nás hostují i společnosti s celosvětovou působností.

OBCHODNÍ MODEL

O Nas Obchodni Model

PRŮHLEDNÉ A SROZUMITELNÉ CENY SLUŽEB

Cena kolokační služby (pronájmu prostoru) se zpravidla skládá:

 • z jednorázového (instalačního poplatku),
 • z měsíční ceny za rackovou pozici
  (pravidelný paušální měsíční poplatek),
 • z ceny skutečně spotřebované elektrické energie
  (pohyblivá složka ceny).

Matematický vztah pro výpočet pohyblivé složky ceny:
ÚC za 1 kWh [Kč] = NCP za 1 kWh [Kč] * PUE (měsíční)

ÚC = účtovaná cena
NCP = nákupní cena poskytovatele

Koeficient PUE (PowerUsageEffectiveness) je ukazatel vyjadřující efektivitu datového centra v daném měsíci. Vypočítá se jako poměr mezi celkovou energetickou spotřebou datového centra a energií spotřebovanou technologií zákazníků.

Vy, jako zákazník, tedy zaplatíte základní měsíční poplatek a pohyblivou složku za energie podle vaší skutečné potřeby. Výsledkem je velmi nadčasový koncept pro poskytování kolokačních služeb, který vychází vstříc různým skupinám zákazníků s různými požadavky. Obchodní model s platbou podle skutečně spotřebované energie je transparentní a jediný spravedlivý vůči všem zákazníkům.

SPOLEČNĚ k VÝSTAVBĚ SLUŽBY

O Nas Parametr Sluzby

PARAMETRY SLUŽBY
NASTAVUJEME SPOLEČNĚ SE ZÁKAZNÍKEM

Poskytujeme individuální služby, které se zaměřují na skutečné potřeby a požadavky zákazníků. Technické řešení služby vždy konzultujeme se zákazníkem a samotné parametry služby si nastavuje každý ze zákazníků sám. Zákazníci tak mají svobodnou volbu se rozhodnout, jak kvalitní službu si u nás vytvoří a koupí. Netlačíme a nepřemlouváme zákazníky k žádnému unifikovanému řešení. K tomu, aby byla výsledná služba pro zákazníka užitečná, poskytujeme při návrhu služby vždy zcela otevřené a nezmanipulované informace. Máme připraveno nepřeberné množství variant našich služeb.

Zákazník si může vybírat například:

 • typ a výrobce datových stojanů (racků), do kterých si vloží svá zařízení,
 • individuální elektrický a chladicí výkon pro každý rack zvlášť,
 • typ napájení a počet napájecích elektrických přívodů a jejich jištění,
 • možnost uzavřených teplých nebo studených uliček (HD zóna) či individuální teploty prostředí,
 • fyzické zabezpečení přístupu do prostor zákaznického sálu,
 • úroveň fyzického zabezpečení zákaznických zařízení (např. stupeň vyhrazené, důvěrné nebo tajné),
 • personifikovaný přístup k monitorovaným hodnotám,
 • garantovanou úroveň služeb (typ SLA),
 • parametry služby Long-Hands,
 • a mnoho dalších

Každý zákazník má své specifické potřeby, ze kterých při nabídce, realizaci a provozu služby vycházíme. Naši zákazníci platí jen za to, co potřebují a využívají.

NEUTRALITA

Teleport Small 4

JSME ZCELA NEZÁVISLÍ NA POSKYTOVATELÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Klíčovou výhodou datových center TTC TELEPORT je neutralita a nezávislost na operátorech a telekomunikačních službách. Poskytujeme výhradně housing a služby spojené s housingem. Jsme připraveni pomoci našim zákazníkům s výběrem vhodných poskytovatelů dalších služeb. Naše poradenství v této oblasti je neutrální a nevychází z žádných dohod s poskytovateli. Pomůžeme vám s orientací v nejrůznějších možnostech, ale volba samotného poskytovatele je čistě na vašem vlastním uvážení. V datových centrech TTC TELEPORT je nespočet národních a mezinárodních poskytovatelů telekomunikačních služeb. Rádi vám zprostředkujeme kontakty na vámi preferovaného telekomunikačního operátora.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů